Wyszukaj w serwisie

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego w roku 2009 ogłosił druga edycję konkursu pod patronatem Marszałka Województwa

na

NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"


Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych decydujących o jakości przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Konkurs adresowany jest do gmin kreujących i realizujących politykę przestrzenną, w tym także w odniesieniu do zagospodarowania przestrzeni publicznych, a także do inwestorów i projektantów uczestniczących w tych procesach.

W ramach konkursu ocenione zostaną przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej w latach 2004-2008, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:

W tegorocznej edycji konkursu ocenione zostaną przedsięwzięcia zrealizowane między 1 stycznia 2004 roku a 31 grudnia 2008 roku.

Tak, jak i w ubiegłym roku wraz z konkursem głównym, dodatkowo przeprowadzony jest Konkurs „Nagroda internautów za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2009".

UWAGA! GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ DO DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2009 r!

W tegorocznej edycji konkursu internautów udział biorą następujące przedsięwzięcia:

 1. Gmina Baborów - Modernizacja placu zabaw „Pod lipą" w Baborowie
 2. Gmina Bierawa - „Plac Farmerki"
 3. Gmina Brzeg - „Wykonanie przebudowy skweru miejskiego przy ul. Piastowskiej tzw. Skwer Dworcowy w zakresie ciągów komunikacyjnych, małej architektury oraz oświetlenia"
 4. Gmina Brzeg - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miast Brzeg - przebudowa nawierzchni placu Polonii Amerykańskiej, placu Niepodległości i rejonu placu Kościelnego w Brzegu"
 5. Gmina Byczyna - „Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa" budowa Średniowiecznego grodu drewnianego
 6. Gmina Głuchołazy - Przebudowa placu Kościelnego i ul. Kościelnej, zagospodarowanie terenu przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Głuchołazach, elementy małej architektury i zieleń
 7. Gmina Głuchołazy - Remont ciągu pieszego wzdłuż rzeki Biała Głuchołaska w Głuchołazach
 8. Gmina Jemielnica - Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica przy ul. Długiej
 9. Gmina Kędzierzyn-Koźle - Budowa parkingu przy PKS w Kędzierzynie-Koźlu
 10. Gmina Kolonowskie - Sala widowiskowo-sportowa w Kolonowskiem
 11. Gmina Kolonowskie - Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Staniszczach Małych na potrzeby Centrum Aktywności Wiejskiej
 12. Gmina Kolonowskie - Gminne centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Staniszczach Wielkich
 13. Gmina Kolonowskie - Przebudowa szkoły w Spóroku na Centrum Aktywności Wiejskiej 
 14. Gmina Kolonowskie - Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w Kolonowskiem
 15. Gmina Korfantów - Remont ulicy Reymonta i placu Wolności w Korfantowie wraz z przebudową i rozbudową byłego przystanku PKS
 16. Gmina Korfantów - Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy istniejącym nowo wybudowanym Centrum Integracji Wiejskiej w Kurpasie
 17. Gmina Nysa - Bastion Św. Jadwigi w Nysie
 18. Gmina Opole - Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1B. Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
 19. Gmina Opole - Przebudowa placu Ignacego Daszyńskiego w Opolu
 20. Gmina Pawłowiczki - Zagospodarowanie placu przy ul. Grodzisko - Ostrożnica
 21. Gmina Pawłowiczki - Kształtowanie centrum wsi Ostrożnica
 22. Gmina Pokój - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej
 23. Gmina Polska Cerekiew - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy
 24. Gmina Popielów - Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie
 25. Gmina Prudnik - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury śródmieścia Prudnika
 26. Gmina Skoroszyce - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku - gminnego ośrodka sportu Skoroszyce dz. nr 214,671
 27. Gmina Walce - Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP na placu spotkań Kadłubek w Walcach

 

Źródło: www.umwo.opole.pl