Wyszukaj w serwisie

Zakup preferencyjny węgla - wnioski

Gmina Polska Cerekiew przystępuje do dystrybuowania wśród mieszkańców gminy węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę (orzech, groszek). Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu realizacji zadania, tj. przyjmowania formalnych wniosków pisemnych o zakup preferencyjny paliwa stałego

 

Wniosek o zakup preferencyjny w formie pisemnej należy zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Polska Cerekiew do dnia 30 listopada do godz. 15:00.

Wniosek można pobrać poniżej lub w sekretariacie urzędu:

DOCXwniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla-word.docx (19,09KB)
PDFwniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla-word.pdf (1,08MB)
 

 

UWAGA! ZŁOŻENIE WNIOSKU JEST JEDNOZNACZNYM DOKONANIEM ZAKUPU WĘGLA!

Zgodnie z ustawą, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w okresie do 31 grudnia 2022 oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego i nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.