Wyszukaj w serwisie

Dialog międzypokoleniowy - program warsztatowy

Jugendforummłodych

ZAPRASZA DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU

"DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY"

CZEKAMY DO 10 WRZEŚNIA 2009 r.

„Dialog międzypokoleniowy” to program, który przyczynia się do obalenia funkcjonującego w społeczeństwie mitu o „konflikcie pokoleń”; pokazuje, że młodzi ludzie chętnie angażują się w organizację inicjatyw skierowanych do ludzi starszych; udowadnia, jak ważna w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa, jest współpraca pomiędzy starszą i młodszą generacją oraz buduje trwały dialog mniejszości niemieckiej z resztą społeczeństwa. Program pozwala ukazać wartość doświadczeń ludzi w każdym wieku, dowodzi, że osoby starsze i młode, mimo odmiennych doświadczeń, i umiejętności, mogą się wiele od siebie nauczyć. Jednym z kluczowych celów programu jest zatem promocja wolontariatu na rzecz osób starszych.
 

Do udziału w programie zapraszamy osoby w wieku od 16 do 26 lat. Jeżeli jesteś gotów do współpracy ze starszym pokoleniem, chcesz zdobyć nowe doświadczenie w pracy społecznej, poznać metody animacji osób starszych oraz zdobyć certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy – zgłoś się do programu. Udział w programie jest bezpłatny.
 

Program merytoryczny:

Ponadto oferujemy:

Terminy spotkań:

O pozostałych miejscach, w których odbędą się spotkania, poinformujemy w najbliższym czasie.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie wypełnij formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.jfm.opole.pl w dziale „pobierz“, w zakładce „formularze zgłoszeniowe”) i wyślij go pocztą, bądź mailem do 10 września 2009 r. na adres:

Jugendforummłodych / Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
ul. Szpitalna 17a
45-010 Opole
e-mail:

Wszelkich informacji o programie udziela Magdalena Klyszcz pod numerem telefonu: (077) 441 13 42, 441 13 43, wew. 28,  bądź mailowo:

DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY

„Dialog międzypokoleniowy” to program, który przyczynia się do obalenia funkcjonującego w społeczeństwie mitu o „konflikcie pokoleń”. Dziś, gdy rzeczywistość, w jakiej żyjemy, podlega stałym przeobrażeniom, sposób życia człowieka współczesnego ciągle się zmienia i przyspiesza, jest ważne, by ludzie starsi pozostawali w ścisłym kontakcie z osobami młodymi. Współpraca ludzi młodego pokolenia z seniorami pozwala bowiem nie tylko zmierzyć dystans, jaki wytwarza się między pokoleniami, ale także znaleźć sposoby na to, by niwelować tę przepaść międzypokoleniową.
Zmiana negatywnego wizerunku starości, podkreślenie wartości doświadczeń każdego człowieka, pokazanie twórczej postawy seniorów, sprawiają, iż młodzi ludzie z radością dążą do nawiązywania kontaktów z ludźmi starszymi. Zainteresowanie młodzieży sprawami starszych osób przekłada się z kolei na większą aktywność seniorów w środowisku lokalnym. To jedno z najważniejszych założeń programu „Dialog międzypokoleniowy”.
Proponowany przez nas dialog wymaga zarówno od młodych ludzi, jak i seniorów, otwarcia się na potrzeby innych, wrażliwości i szacunku dla doświadczeń, i oczekiwań drugiej strony. Młodzi ludzie, podejmując współpracę z seniorami, mają wiele okazji do bycia razem, poznania się, podzielenia swoimi doświadczeniami, przełamania stereotypów i co najważniejsze wspólnego zrealizowania konkretnego zadania. Takie spotkania działają stymulująco na starszych ludzi, pokazują, że człowiek, niezależnie od swojego wieku, może być twórczy i kreatywny. Cykl warsztatów oraz spotkań sprzyja nawiązywaniu więzów przyjaźni miedzy seniorami a młodzieżą.
Jugendforummłodych już od czterech lat prowadzi działania na rzecz wzajemnego zrozumienia obu pokoleń. Od czterech lat absolwenci naszego programu - wolontariusze, wykwalifikowani animatorzy i pomysłodawcy, prowadzą aktywne działania w swoim środowisku lokalnym, przyczyniając się tym samym do wzrostu aktywności i samooceny starszych członków społeczności. Przed nami kolejna edycja „Dialogu międzypokoleniowego” - nowi, niepowtarzalni ludzie, niezapomniane chwile i piękne wspomnienia.

PDFOficjalny plakat dotyczący programu (328,66KB)