Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór nad wdrożeniem projektu –Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo -Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

Nadzór nad wdrożeniem projektu – Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo -Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

Biuro Usług Projektowych "INFO-PROJEKT" inż. Krzysztof Linek

ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.