Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

budowa_duze.jpegDnia 17 lipca 2009 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będące własnością Gminy Polska Cerekiew określone szczegółowo w załączniku.

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości ogłoszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.

 

 

WÓJT GMINY
inż. Krystyna Helbin

 

PDFZarządzenie Nr 0151/42/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf (72,21KB)