Konkurs na dyrektora - Wronin

Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie.

PDFOgłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP we Wroninie.pdf (338,49KB)