Wyszukaj w serwisie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polska Cerekiew

UWAGA MIESZKAŃCY!

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGOZ TERENU GMINY POLSKA CEREKIEW

Dnia 23 maja 2009 r. od godz. 7.00 odbierane będą odpady wielkogabarytowe spod bram posesji klientów indywidualnych, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą REMONDIS.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie obejmował odbiór zużytych: mebli, wykładzin, armatury sanitarno-łazienkową oraz opon do 120 cm średnicy.

W dniu 30 maja 2009 r. będzie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do podstawionego w każdej miejscowości w określonych godzinach kontenera z tzw. punktów.
W ramach wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane będą wszystkie kategorie odpadów wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności: stare lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.
Prosi się mieszkańców o przynoszenie tych odpadów na wskazane miejsce i we wskazanych godzinach.
Przedmioty poddane demontażowi nie zostaną odebrane!

UWAGA!
Nie będą odbierane odpady inne niż wymienione powyżej.

Przedmioty przeznaczone do wywozu powinny być przygotowane z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa jak również nie powinny zagrażać ruchowi drogowemu.
 

UWAGA!

W dniu zbiórki tzn 30 maja 2009 r. odpady te należy przynosić tylko w określonych w harmonogramie godzinach (nie wcześniej).