Wyszukaj w serwisie

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że dnia

20 lutego 2009 r. o godzinie 10.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi.

 

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Zygfryd Bochenek