Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na dotacje 2022 - rozstrzygnięcie

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2022 roku”.
  PDFPielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych..pdf
  PDFInformacja - Zdrowie.pdf
  PDFZarządzenie nr 0050.13.2022.pdf
 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2022 roku.
  PDFWspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony kultury.pdf
  PDFInformacja - Mniejszość.pdf
  PDFZarządzenie nr 0050.14.2022.pdf
 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2022 roku.
  PDFUpowszechniania sportu, kultury fizycznej.pdf
  PDFInformacja - Sport.pdf
  PDFZarządzenie nr 0050.15.2022.pdf

 

 

Polska Cerekiew, dnia 28.01.2022 r.