Bezpłatne szkolenie dla rolników w zakresie PROW 2007-2013

Szkolenie dla rolników z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Izba Rolnicza w Opolu
zaprasza na
 
Bezpłatne szkolenie dla rolników
w zakresie PROW 2007-2013
skierowane do:

Rolników, przetwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych. Stowarzyszeń, związków producentów rolnych, partnerów społeczno – gospodarczych

 
MIEJSCE SZKOLENIA
Sala konferencyjna Domu Kultury w Cisku
Cisek ul. Planetorza 27
TERMIN SZKOLENIA
17 – 18 luty 2009 r.
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 17:00
Z przerwami kawowymi oraz przerwą obiadową
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
 
Poza cenną wiedzą uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu

 prosimy o zgłoszenie swojego udziału do  

Biura Powiatowego w Pawłowiczkach Izby Rolniczej w Opolu
tel. 077/ 487-42-60

 
 

Szkolenie finansowane ze środków PROW na lata 2007- 2013 w ramach pomocy technicznej.