Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi  z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 125 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Polska Cerekiew .

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

-  7,08188 ton żywności;

-  625 paczek żywnościowych;

DOCBank - informacja -2 popr 2021.doc (78,50KB)