Ogłoszenie dotyczące segregacji odpadów w workach

smieci.jpegZ uwagi na dużą ilość wysegregowanych puszek prosimy o wkładanie ich do osobnego worka i wystawianie go zgodnie z harmonogramem wywozu szkła i papieru.

 

Zwracamy uwagę na konieczność umycia puszek.

Puszki brudne z resztkami pokarmu nie będą odbierane.