Wyszukaj w serwisie

Koncert Noworoczny

Wszyscy uczestnicy koncertu oraz pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej przy jednoczesnym zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy słuchaczami.

Słuchaczom zostaje udostępnione nie więcej niż 30 proc. liczby miejsc. Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Możliwe formy weryfikacji przy wejściu na wydarzenie:

W koncercie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie, w izolacji, przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

Pamiętaj:

Koncert Noworoczny!.jpeg