Wyszukaj w serwisie

Zimowe utrzymanie dróg - informacja

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie Gminy Polska Cerekiew

 

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymaniem zimowym przez gminę Polska Cerekiew objęte będą drogi gminne oraz następujące drogi powiatowe:

- nr 1405 O Pawłowiczki- Kochaniec (od DP nr 1421 O)

- nr 1406 O Pawłowiczki- Wronin (Od DP nr 1420 O)

- nr 1422 O Zakrzów- Cisek

- nr 1426 O Polska Cerekiew- Ciepły Dół

- nr 1456 O Dzielawy- gr. woj. /Modzurów/

- nr 1460 O /Pawłów/gr. woj.- Wronin

- nr 1473 O Koza- Maciowakrze

 

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie powyższych dróg jest:

Inspektor. ds. drogownictwa –inż. Marek Kupka

tel. 77 480 14 83, tel. kom. 502 658 621

Wykonawca: SAN-TRANS Sandra Ruzik-Andrejczuk

 tel.  509-993-928

 

Drogi Powiatowe : DP 1421 O (droga przez Ligotę Małą) oraz DP 1405 O (na odcinku od miejscowości Połowa do przystanku Ligota Mała)

pozostają objęte zimowym utrzymaniem przez Wydział Infrastruktury Drogowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem przez Gminę Polska Cerekiew na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest:

Arkadiusz Kryś - Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej

tel. (77) 405 27 73, tel. kom. 695 229 017

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH GMINNYCH ORAZ POWIATOWYCH OBJĘTYCH

 ZIMOWYM UTRZYMANIEM PRZEZ GMINĘ POLSKA CEREKIEW

Standard zimowego utrzymania

Opis stanu utrzymania drogi

odstępstwa po ustaniu opadów śniegu

odstępstwa od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

V

- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
- jezdnia posypana na odcinkach
 decydujących o możliwości ruchu

- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy

- 16 godz.
- występuje
- występuje
- do 24 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa

- 8 godzin
- występuje

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin

 

Utrzymaniem zimowym nie są objęte drogi transportu rolnego

 

 

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie.

Poniżej podajemy numery telefonów kontaktowych.

 

Kontakt w sprawie  zimowego utrzymana dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach

Kierownik oddziału – Halina Płotek,

kontakt : telefon – kom.606 336 016 , stacjonarny – 77 405 25 90 fax – 77 405 25 91

Akcja zima – telefon 77 405 25 99 , fax 77 405 25 91

 

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Nysie są:

Kierownik Rejonu Marceli Grzejszczak tel. 77 435 51 18 tel. 600 960 933

Zastępca Kierownika Rejonu Tomasz Smietanka tel. 77 433 24 78 tel.  608 073 487

Akcja Zima tel./ fax. 77 437 64 37, tel. 572 285 537, email: zud.nysa@gmail.com

Prosimy kierowców o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.