Przebudowa dróg gminnych - ulic Ciepłodolskiej i Dworcowej w Polskiej Cerekwi

Przebudowa dróg gminnych - ulic Ciepłodolskiej i Dworcowej w Polskiej Cerekwi dofinansowana środkami z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 369 219,44 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 728 438,88 zł.

Przebudowa ma na celu podniesienie parametrów technicznych dróg, poprawić parametry użytkowe, funkcjonalność, płynność ruchu oraz umożliwi bezpieczny ruch pieszych.

Tablica informacyjna.jpeg