Wyszukaj w serwisie

Wsparcie na STARCIE

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej

rozpoczął realizację projektu zorientowanego na promocje przedsiębiorczości pn. "Wsparcie na STARCIE".

Budżet przedsięwzięcia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego. Uczestnikami projektu mogą zostać wszystkie osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Cykl szkoleń jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2009 r.!!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 077 400 04 29. Więcej informacji na stronie www.start.po.opole.pl

 

Koordynator Projektu

mgr inż. Ewa Raida