Wyszukaj w serwisie

Równać Szanse 2009 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

rownacszanse_duze.jpeg

O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

 

Termin składania wniosków upływa 27 lutego 2009 r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie:

www.rownacszanse.pl

 

PDFMini-plakat (Format A4, do wydrukowania w wersji czarno-białej) (177,32KB)