Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę w formie leasingu 36 miesięcznego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) Kierownik Zakładu Usług Komunalnych informuje, że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Dostawa w formie leasingu 36 miesięcznego fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

AUTO PLUS Lellek Andrzej

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Chrobrego 25

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

mgr Adrian Kasper