Wyszukaj w serwisie

Wizyta Marszałka Województwa Opolskiego

Obraz 041.jpeg W ramach cyklu wizyt Marszałka Województwa Opolskiego w gminach opolskich jedno ze spotkań odbyło się 9 stycznia w Gminie Polska Cerekiew.

Wójt Gminy Krystyna Helbin zaprezentowała Marszałkowi utworzenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego. Ośrodek powstać ma w Zakrzowie, gdzie pod okiem Pana Andrzeja Sałackiego od wielu lat trenuje kadra najlepszych jeźdźców w Polsce. Priorytetem na dziś jest pozyskanie funduszy europejskich na ten cel, dlatego też Wójt Krystyna Helbin poprzez miasto partnerskie Gminy Polska Cerekiew - Svetlą Horę w Czechach - nawiąże kontakt z przedsiębiorstwem reprezentującym tory wyścigowe w Pardubicach - co zwiększy szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy unijnych np. z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy.

Marszałek Województwa Józef Sebesta poinformował zebranych na spotkaniu radnych gminnych oraz sołtysów o działaniach, jakie Zarząd Województwa zamierza podjąć w związku z kryzysem gospodarczym. Mówiono o konieczności remontu drogi krajowej 421, gdzie nawierzchnia jest bardzo niszczona, szczególnie podczas kampanii cukrowniczych. Ponadto radni zgłosili Marszałkowi problem Szkoły Rolniczej w Komornie, która ich zdaniem jest niedofinansowana i nie spełnia warunków szkoły kształcącej kadry dla nowoczesnego rolnictwa w regionie.

  Obraz 034.jpeg Obraz 025.jpeg Obraz 032.jpeg

Obraz 042.jpeg Obraz 048.jpeg Obraz 054.jpeg

 

Tekst: www.umwo.opole.pl