Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2009 roku

WÓJT GMINY W POLSKIEJ CEREKWI

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2009 roku.

 

Zadanie obejmuje:

 

Poniżej pełna treść ogłoszenia o konkursie:

PDFOtwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2009 roku (67,41KB)

 

Wójt Gminy

Krystyna Helbin