Wyszukaj w serwisie

Informacje KRUS w Opolu

DOCXIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem Moja Wizja Zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa..docx (14,60KB)

DOCXJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.docx (16,14KB)

DOCXUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętch społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.docx (219,88KB)