Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2009 roku

WÓJT GMINY W POLSKIEJ CEREKWI

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2009 roku.

 

Zadanie obejmuje:

 

Poniżej pełna treść ogłoszenia o konkursie:

PDFOtwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2009 roku (78,07KB)

 

Wójt Gminy

Krystyna Helbin