Zimowe utrzymanie dróg

snieg_duze.jpegInformuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, iż w sezonie zimowym 2008/2009 utrzymaniem zimowym objęte będą wszyskie drogi gminne i powiatowe.

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych jest Inspektor ds. drogownictwa - inż. Ireneusz Smal, tel. 077 480 14 71, tel. kom. 604 577 095.

 

Gmina Polska Cerekiew zawarła umowy z dwoma wykonawcami zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych:

 

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie. Poniżej podajemy wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych.

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach są:

Telefon "AKCJA ZIMA" - 077 485 30 83

 

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu są: