Wyszukaj w serwisie

Nowy system zbiórki odpadów segregowanych - harmonogramy wywozów

kubel.jpegInformujemy wszystkich mieszkańców gminy, że od dnia 1 stycznia 2009 r. na terenie całej gminy wdrożony zostanie nowy system zbiórki odpadów segregowanych. Będą one zbierane w specjalnych workach u każdego mieszkańca mającego podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Worki zostaną dostarczone do tych osób przez firmę przy ostatnim wywozie odpadów komunalnych w 2008 r., tj. 22 grudnia.

Będą trzy rodzaje worków:

W celu oszczędności miejsca w worku radzimy zgniatanie plastiku i puszek.

Wywóz worków odbywać się będzie według harmonogramu wywozu odpadów segregowanych w workach, które należy wystawiać przed posesję w wyznaczonym dniu zbiórki. Cena worków będzie wliczona w cenę wywozu nieczystości stałych a dodatkowe worki będą wydawane na zasadzie jeden za jeden, tzn: pusty za pełny.

Tym samym na początku 2009 roku z terenu gminy znikną duże pojemniki na odpady zbierane selektywnie, tzw. "gniazda". Odpady komunalne w pojemnikach 60 l, 80 l i 120 l będą wywożone jak dotychczas, co dwa tygodnie według oddzielnego harmonogramu wywozu nieczystości stałych.

PDFHarmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach na rok 2009 z terenu Gminy Polska Cerekiew (33,64KB)

PDFHarmonogram wywozu nieczystości stałych w 2009 roku z terenu Gminy Polska Cerekiew (45,02KB)