Wyszukaj w serwisie

Usuwanie folii rolniczych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW

Informuję, że Gmina Polska Cerekiew zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Polska Cerekiew  zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć do dnia
30 sierpnia 2021 r.  zgłoszenie dotyczące ilości i rodzaju odpadów przewidywanych do odbioru.

Planowany termin realizacji zadania to drugi kwartał roku 2022.

W przypadku realizacji zadania, rolnicy którzy zgłoszą zapotrzebowanie poprzez ww. zgłoszenie będą zobowiązani dostarczyć odpady do wskazanego przez gminę miejsca we własnym zakresie.

Wstępny, szacunkowy koszt utylizacji odpadów, który będzie musiał pokryć rolnik to:

- około 200 zł/tona w przypadku folii rolniczej,
- około 600 zł/tona w przypadku siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag.

Ostateczna wysokość dopłaty ze strony rolnika będzie znana po wyłonieniu firmy odbierającej odpady.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4 , 47-260  Polska Cerekiew. Zgłoszenie można pobrać również ze strony internetowej www.polskacerekiew.pl lub w sekretariacie urzędu.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględnione we wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wyłonieniu firmy która zabierze odpady.

Zgłoszenia mają na celu zapoznanie się z  sytuacją odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. 77 4801466.

Wójt Gminy
Piotr Kanzy

DOCXZgłoszenie - folie rolnicze.docx (19,68KB)