Elektroniczna administracja w Urzędzie Gminy

ePUAP_logo_uproszcz_male.jpegUrząd Gminy oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu.

Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administarcji Publicznej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść elektroniczne pisma, wnioski oraz podania bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Aby można było złożyć wniosek, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto można założyć bezpłatnie.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Dostarczone dokumenty muszą spełniać następujące warunki: