Wyszukaj w serwisie

Kolonie pod żaglami!

Zapraszamy na kolonie z Kuratorium Oświaty!

 

18-27.07.2021 r.

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy

„JANÓWKA” w Sławie

ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława

fb.com/oswjanowka

 

Uczestnikami nieodpłatnego wypoczynku mogą być dzieci i młodzież od 7 do 15 roku życia.

Warunki uczestnictwa:

− uczestnik zamieszkały na terenie gminy Polska Cerekiew,

− uczestnik musi zabrać: aktualną i podbitą legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru) oraz niezbędne oświadczenia,

− środki ochrony osobistej związane z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego w ilości adekwatnej do czasu trwania turnusu (maseczki).

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

- z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,

- samotnie wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

- z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

W ramach kolonii gwarantuje się:

− wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie;

− opiek wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika wodnego, sternika;

− ubezpieczenie NNW;

− atrakcyjny program żeglarski i kulturalno – oświatowy;

− transport na miejsce wypoczynku i z powrotem.

W tym roku naszej gminie przyznano 6 miejsc.

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do placówek oświatowych na terenie naszej gminy: ZSP Wronin - 774802730 lub ZSP Polska Cerekiew - 774802660 do dnia 02 lipca 2021r.

PDFZałącznik 4 - Regulamin kolonii letnich ZMW-1.pdf (46,38KB)
PDFZałącznik 1 - KO Program wypoczynku, opis ośrodka.pdf (3,66MB)
 

kolonie grafika.png