Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021, w ramach którego Gmina Polska Cerekiew ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym, Gmina Polska Cerekiew planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Polska Cerekiew.

 

Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku w Gminie Polska Cerekiew. 

 

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 13.08.2021 r. do 12.09.2021 r. w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, na formularzu wniosku, który dołączono do Zawiadomienia.

Załączniki: