Wyszukaj w serwisie

Komunikat Wójta Gminy z 1 czerwca 2021 roku

KOMUNIKAT

Wójta Gminy  Polska Cerekiew z dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Z dniem 1 czerwca 2021 r. następuje zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi. Tym samym zostaje on  całkowicie otwarty dla mieszkańców i nie będzie już funkcjonować biuro podawcze przy wejściu do budynku. Podczas bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Gminy nadal będzie obowiązywać reżim sanitarny.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.  Limit ten nie obowiązuje m.in. w sytuacji, gdy obsługa dotyczy osoby, która z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w załatwieniu danej sprawy – dopuszcza się wówczas obecność 2 osób.

Aby w dalszym stopniu zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych,  a więc w szczególności:

W dalszym ciągu zachęcamy do realizowania jak największej liczby spraw za pomocą: