Wyszukaj w serwisie

Najstarsza w Gminie Polska Cerekiew!

jubilatka.jpeg 30 sierpnia 2008 r. 100-lecie swoich urodzin obchodziła najstarsza mieszkanka naszej gminy - pani Albertyna Strzedula z Grzędzina. Uroczystości urodzinowe dostojnej jubilatki uczczono uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Grzędzinie. Oprócz licznie zgromadzonej rodziny jubilatki oraz parafian, we mszy udział wzięli także: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - pani Mirosława Kwatek-Hoffmann, Przewodniczący Rady Gminy pan Jerzy Kołeczko, Wójt Gminy pani Krystyna Helbin a także Kierownik USC pani Zofia Jużyca.

 

Na zakończenie mszy dziękczynnej Ks. Proboszcz Szczepan Wardenga, zwracając się do najstarszej mieszkanki gminy wyraził swój podziw i uznanie dla szacownej jubilatki za otwartość i szczere serce, którym pani Strzedula kierowała się przez całe swe życie. A gratulując dotychczasowych stu lat życia życzył, by dalsze lata upływały jej tak jak dotychczas w dobrym zdrowiu i jasności umysłu.

Dyrektor WPS Urzędu Wojewódzkiego składając życzenia jubilatce w imieniu własnym oraz Wojewody Opolskiego, jednocześnie odczytała list, który na ręce pani Albertyny Strzeduli przesłał Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej - pan Premier Donald Tusk.

W liście Premiera czytamy: (-) Szanowna Pani z ogromnym wzruszeniem zwracam się do Pani w dniu 100-lecia Pani urodzin. (-)... Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych... Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem... Papież Jan Paweł II ...(-) pisał: "Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa". Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. Z wyrazami szacunku - Donald Tusk.

zdjecie_wspolne.jpeg Gratulacje i życzenia oraz okolicznościowe prezenty dla szacownej jubilatki przekazali także przedstawiciele naszych władz samorządowych. Uroczystości rodzinne pani Strzeduli odbyły się w restauracji "Zamkowa" w Polskiej Cerekwi.

 

 

Najstarsza mieszkanka naszej gminy urodziła się 30 sierpnia 1908 roku w niedalekim Dolędzinie. Do roku 1933 mieszkała w Błażejowicach, by po zawarciu ślubu wraz z mężem osiąść w Grzędzinie. Ma 3 dzieci, 6 wnuków oraz 11 prawnuków.

 

 

Tekst i foto: Grzegorz Fuławka