Inwentaryzacja azbestu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLSKA CEREKIEW

 

Informujemy mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że Urząd Gminy przystąpił do sporządzenia Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy.

 

W związku z tym programem przeprowadzona zostanie na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy kompleksowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację przeprowadzi Pani Olga Thym - właścicielka firmy OLT-EKO z siedzibą w Raciborzu, która będzie również wykonawcą w/w programu.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy dokonania pomiarów, dokumentacji, zdjęć i oceny wyrobów zawierających azbest.

 

 

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin