Wyszukaj w serwisie

Seminarium - INTERNET NARZĘDZIEM POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Polskiej Cerekwi

zaprasza na seminarium

"INTERNET NARZĘDZIEM POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA"

które odbędzie się dnia 16 lipca 2008 r. o godzinie 17:30.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat poszukiwania pracy przez Internet.
Zakres szkolenia:
  • Metody poszukiwania pracy przez Internet
  • Przestrogi dla poszukujących pracy w sieci, czyli czego należy się wystrzegać
  • Wskazówki dla poszukujących pracy przez Internet
  • Przydatne strony www - przedstawienie informacji znajdujących się na przykładowych stronach rządowych oraz komercyjnych portalach internetowych


Serdecznie zapraszamy
Personel ICEO w Polskiej CerekwiProjekt "Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2, Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1a. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.