Przedłużony nabór na rachmistrzów

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach został przedłużony o tydzień i potrwa do 16 lutego.

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl