Świadczenia rodzinne - okres zasiłkowy 2008/2009

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, iż można składać wnioski o świadczenia rodzinne.

 

Aby ubiegać się o świadczenia rodzinne należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi po wniosek.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2007 rok
  • dowód osobisty
  • akt urodzenia dziecka/dzieci
  • zaświadczenie ze szkoły
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • wyrok o zasądzonych alimentach
Wnioski złożone do 31 lipca 2008 r. będą wypłacane w m-cu wrześniu 2008 r., natomiast wnioski złożone w terminie poźniejszym będą wypłacane w m-cu październiku 2008 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy tutejszego ośrodka pod numerem telefonu: 077 487 65 27 w godzinach pracy.