Zimowe utrzymanie dróg - informacja

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Polska Cerekiew

 

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2020/2021 utrzymaniem zimowym objęte będą wszystkie drogi gminne wg standardów zimowego utrzymania dróg gminnych.

 

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych jest:

Podinspektor. ds. drogownictwa –inż. Marek Kupka

tel. 77 480 14 83, tel. kom. 502 658 621

Wykonawca: SAN-TRANS Sandra Ruzik-Andrejczuk

 tel.  509-993-928

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie.

Poniżej podajemy numery telefonów kontaktowych.

 

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest:

Arkadiusz Kryś - Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej

tel. (77) 405 27 73

tel. kom. 695 229 017

 

Kontakt w sprawie  zimowego utrzymana dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach

Kierownik oddziału – Halina Płotek,

kontakt : telefon – kom.606 336 016 , stacjonarny – 77 405 25 90 fax – 77 405 25 91

akcja zima – telefon 77 405 25 99 , fax 77 405 25 91

 

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu są:

p.o. Kierownik Rejonu Rafał Czypek tel. 77-48-33-367 tel. 538-208-724

Zastępca Kierownika Rejonu Sebastian Malinowski tel. 77-48-23-061 tel. 600-960-917

Akcja Zima w godz. 7:00 – 15:00 tel./ fax. 77-48-22-774, 77-48-23-508

 

 

Prosimy kierowców o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH GMINNYCH

 ZARZĄDZANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW

Lp.

Standard

Drogi

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

zjawisko

odstępstwo

zjawisko

odstępstwo

1.

IV

w terenie zabudowanym

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości
- jezdnia posypana na odcinkach
 decydujących o możliwości ruchu

- luźny
- zajeżdżony
- języki śnieżne
- zaspy

- 8 godz.
- występuje
- występują
- do 8 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa
- lodowica

- 8 godzin
- 10 godzin
- 8 godzin

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin

2.

V

poza terenem zabudowanym

- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp odśnieżony co najmniej
  jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
- jezdnia posypana na odcinkach
 decydujących o możliwości ruchu

- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy

- 16 godz.
- występuje
- występuje
- do 24 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa

- 8 godzin
- występuje

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin