Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na dotacje

Konkurs ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku:

 

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
PDFOgłoszenie.pdf (242,07KB)

Do pobrania:

DOCX1.Wzór oferty.docx (25,21KB)
DOCX2.Wzór sprawozdania.docx (21,28KB)
 

Polska Cerekiew, dnia 29.01.2021 r.