Konkurs ofert na dotacje 2021 - rozstrzygnięcie

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2021 roku”.
  PDFOgłoszenie nr 1.pdf (242,46KB)
  PDFInformacja - usługi opiekuńcze.pdf (97,39KB)
  PDFZarządzenie nr 0050.13.2021.pdf (181,92KB)
 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2021 roku.
  PDFOgłoszenie nr 2.pdf (243,07KB)
  PDFInformacja - kultura.pdf (99,24KB)
  PDFZarządzenie nr 0050.14.2021.pdf (184,34KB)
 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
  PDFOgłoszenie nr 3.pdf (243,45KB)
  PDFInformacja - unieważnienie sport.pdf (97,29KB)
  PDFZarządzenie nr 0050.15.2021.pdf (184,71KB)