Wyszukaj w serwisie

Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia przedszkolne na poziomie parteru w Zespole Gimnazjalno–Szkolno–Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

Dnia 27 czerwca 2008 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłosił przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia przedszkolne na poziomie parteru w Zespole Gimnazjalno–Szkolno–Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi.

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.