Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie plastycznym

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU

zaprasza uczniów szkół podstawowych,

mieszkających na terenach wiejskich,

do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego,

organizowanego przez KRUS.

 

Wzorem lat ubiegłych, zadaniem konkursowym dla dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice i przesłanie jej do najbliższego Oddziału lub Placówki Terenowej, odpowiedniej do miejsca zamieszkania.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31.03.2021 r.

Tegoroczna edycja konkursowa ma wymiar wyjątkowy, ponieważ nawiązuje do jubileuszu 30-lecia Kasy. Dlatego tematem prac plastycznych oraz hasłem konkursowym jest:

„Bezpiecznie na wsi mamy –

z KRUS od 30 lat wypadkom zapobiegamy”.

Poprzez coroczny konkurs plastyczny KRUS realizuje cel prewencyjny, jakim jest nauka właściwych zachowań w gospodarstwie rolnym, które pozwalają wyeliminować wypadki w rolnictwie. To nauka przez zabawę, która służy upowszechnianiu wśród dzieci prawidłowych nawyków, podnoszących ich bezpieczeństwo i służących wyeliminowaniu wypadków w gronie rodzinnym dzieci i wśród znajomych.

W ubiegłym roku z terenu całej Polski do konkursu zgłosiło się około 3600 szkół z terenów wiejskich, z których spłynęło niemal 50 tyś. prac.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych,

mieszkające na ternach wiejskich,

do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.

 

Jak co roku, na laureatów każdego etapu konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Opracowała:Joanna Skuratowicz

   Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,                                                       

   Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu