Konkurs ofert na dotacje 2021

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2021 roku”.
  PDFOgłoszenie nr 1.pdf (242,46KB)
 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2021 roku.
  PDFOgłoszenie nr 2.pdf (243,07KB)
 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
  PDFOgłoszenie nr 3.pdf (243,45KB)

 

Do pobrania:

 1. Wzór ofertyDOCX1.Wzór oferty.docx (25,21KB)
 2. Wzór sprawozdania  – DOCX2.Wzór sprawozdania.docx (21,28KB)
 3. Oświadczenie oferenta DOC3.Oświadczenie oferenta.doc (35,50KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 04.01.2021 r.