Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

Dnia 2 czerwca 2008 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłosił przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi.

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.