Wyszukaj w serwisie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 maja 2008 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108),

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew


Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4, pokój nr 3.

Zobacz całe ogłoszenie wraz z wykazem nieruchomości:
PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew (87,26KB)