eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny

Projekt "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" realizowany jest w 57 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Oprócz lidera, w projekcie uczestniczy 56 partnerów, w tym 7 powiatów i 49 gmin, również Gmina Polska Cerekiew.

Zobacz więcej:
www.eurzad.wodip.opole.pl/portal/