Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Od 1 września szkoły podstawowe oraz przedszkola w naszej gminie będą funkcjonować w tradycyjnym wariancie kształcenia zgodnie z ogólnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi Procedurami Bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oświatowych oraz ogólnymi wytycznymi GIS, MEN, MZ: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

PDFPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PP POLSKA CEREKIEW i PP ZAKRZÓW.pdf (398,95KB)

PDFPROCEDRURY BEZPIECZEŃSTWA - PSP POLSKA CEREKIEW.pdf (555,76KB)

PDFPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PP WRONIN.pdf (396,95KB)

PDFPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PSP WRONIN.pdf (546,85KB)

 

10zasadbezpieczenstwauczenplakatinformacyjny.jpeg

10zasadbezpieczenstwarodzicplakatinformacyjny.jpeg