Zwrot części podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który w 2008 roku chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2007 r. do 28 lutego 2008 r.

W terminie od 1 września 2008 r. do 30 września 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2008 rok.

Zwrot podatku w 2008 r. wynosić będzie: 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wniosku
3 - 30 listopada 2008 r. w przypadku drugiego wniosku


przelewem na rachunek bankowy podatnika.