Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Polska Cerekiew zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Polskiej Cerekwi uchwały nr XIII/95/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, której celem jest wskazanie terenów pod lokalizację parku elektrowni wiatrowej.

Zobacz więcej:
PDFZmiana studium uwarunkowań (80,19KB)