Wyszukaj w serwisie

Pomoc socjalna dla uczniów

O pomoc socjalną dla uczniów ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń socjalnych: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

Zobacz szczegóły:
DOCpomoc socjalna dla uczniów (26,00KB)
DOCWniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego dla ucznia (61,50KB)