Wyszukaj w serwisie

Apel Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie pomocy na rzecz ofiar wichur i trąby powietrznej na terenie Powiatu Strzelce Opolskie

W związku z katastrofalną sytuacją, jaka istnieje po gwałtownych wichurach i przejściu trąby powietrznej w sąsiadującym Powiecie Strzeleckim zwracam się do wszystkich mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, samorządów terytorialnych, organizacji i ludzi dobrego serca o pomoc dla naszych sąsiadów. Mamy jeszcze w pamięci bolesne doświadczenia wielu kataklizmów, jakie dotknęły w latach ubiegłych i nasz powiat oraz jak wiele doznaliśmy pomocy od innych. Tym bardziej nie możemy być obojętni na los naszych bliskich.

Dlatego też apeluję o pomoc i informuję, że wsparcie finansowe można przekazywać na poniżej podane numery kont:

Caritas: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem "Trąba powietrzna"

Urząd Miejski w Ujeździe: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004 z dopiskiem "pomoc"

BS Leśnica Oddział Strzelce Opolskie: 09 8907 1089 2002 0090 6894 0004

Serdecznie proszę o włączenie się w akcje niesienia pomocy według własnych możliwości. Każda złotówka przekazana tym, którzy utracili wszystko, co posiadali stanie się wyrazem wielkiej solidarności, której i my doświadczamy.

 

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Józef Gisman

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia 18 sierpnia 2008 r.