Wyszukaj w serwisie

Kawiarenka internetowa w Polskiej Cerekwi

Klub Informacji Europejskiej działający przy Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi "przerodził" się w kawiarenkę internetową czynną w każdy czwartek od 16.00 do 20.00.
W czasie zajęć młodzież ma możliwość znalezienia informacji przydatnych w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych, rozwijania swoich zainteresowań, a także może poświęcić ten czas na rozrywkę. Prowadzący zajęcia, w miarę potrzeb stara się udzielać rad i pomaga w rozwiązywaniu problemów.