Wyszukaj w serwisie

Ulgi w spłacie podatku

INFORMACJA WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

 

W ramach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa przedsiębiorcy-podatnicy mogą skorzystać z ulg w spłacie zobowiązania podatkowego.

PODATKI

Informujemy, że podatnicy, którzy w związku z epidemią, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z ulg w spłacie zobowiązania podatkowego.

Rodzaje ulg

Jak skorzystać z pomocy?

W Urzędzie Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, należy złożyć pisemny wniosek :

 w którym należy opisać, jak epidemia COVID-19 wpłynęła na prowadzoną przez podatnika działalność gospodarczą, pogorszyła jego sytuację finansową i dlaczego nie ma możliwości zapłacenia podatku w terminie. To bardzo ważne, bo bez pisemnego, dobrze uzasadnionego wniosku, zgodnie z przepisami Wójt Gminy Polska Cerekiew nie będzie mógł udzielić wsparcia.

Pamiętaj o załącznikach!

Wypełniając wniosek trzeba też pamiętać o dołączeniu do niego niezbędnych dokumentów.  Wymaga tego ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  Wzory dokumentów do pobrania :

Podatek a zaległość podatkowa

Ważne! Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, może zostać złożony dopiero po upływie terminu płatności raty podatku. Nie można go złożyć wcześniej, z wyprzedzeniem. Zaległość podatkowa, to jak sama nazwa wskazuje, podatek niezapłacony w wyznaczonym terminie płatności.

 

W razie dodatkowych pytań informacje udzielane są pod nr telefonu  77 4801474